För leverantör

Varför Qvanti?

Qvantis plattform freshX möjliggör e-handel så att era kunder kan handla elektroniskt från er via vår app.

Någon eller några av era befintliga kunder har valt att börja beställa via freshX-plattformen och för att kunderna och ni som leverantör ska få ut bästa möjliga värde bör ni ansluta er till freshX-plattformen.

QVANTI
Ni kommer som leverantör få färdiga order vilket gör er säljprocess enklare och det blir också mindre risk för missförstånd eller felaktiga ordrar. Helt enkelt blir er kommunikation i det dagliga förenklad och ni kan fokusera mera på att kontakta kunderna angående nya produkter eller erbjudanden och ni slipper det dagliga jobbet att knappa in ordrar.

 

QVANTI PRO

Qvanti PRO är en app som förenklar arbetet med både inköp och inventering. Den ger kunden flexibilitet och möjlighet att hantera hela inköpsprocessen när och var de vill. Operatören (restauratören/hotellägaren) har avtal med Qvanti.

Qvanti påför inte leverantören kostnader i samband med transaktioner genom freshX, utan belastar endast leverantören med de direkta kostnader som uppstår kopplade till integration, implementering och uppstart enligt gällande prislista (eller offert).


Hur går jag vidare?

Det är enkelt att komma igång och tillsammans ser vi över vilken lösning som passar just ditt företag bäst.


Teknisk information och intresseanmälan