PRODUKTER

Qvanti PRO

Inköpsportal för alla dina leverantörer samt moduler som ger er kontroll och sparar tid

 • Qvanti PRO Inköpsportal för beställning hos alla Qvantis påkopplade leverantörer för 1 användare per enhet
 • Inventering
 • Menykalkylering
 • Leveranskontroll

Tillägg och moduler:

 • Extra avdelningar - bar, kök etc
 • Kassakoppling
 • Personalkoppling
 • Boston-matris
 • Analys

Se här vilka leverantörer som du kan beställa av via Qvanti PRO

Qvanti Analytics

Qvanti PRO + rapporter och statistik för att hålla koll på er verksamhet

 • Qvanti PRO Inköpsportal med tillhörande moduler
 • Statistikuppföljning med avtalslojalitet
 • Inloggning till Qvanti BI-statistikuppföljning, 1 användarlicens
 • Månadsrapport med analys av inköp, anbudslojalitet, besparingspotential och global benchmark

Tillägg och moduler:

 • Taktning mot bonusavtal
 • Tidsaxel över samtliga F&B-leverantörsavtal med notifiering vid omförhandling/uppsägning
 • Visualiseringssida som visar trender i valfria grafer

Qvanti Analytics+

Qvanti Analytics + verksamhetsrapporter, budget, prognos för total koll på er verksamhet

 • Qvanti PRO Inköpsportal med tillhörande moduler
 • Qvanti Analytics statistik och rapporter
 • Resultaträkning MTD/YTD
 • Resultatjämförelser tidigare år
 • Sammanställd leverantörsreskontra
 • Taktning mot bonusavtal
 • Tidsaxel över samtliga F&B-leverantörsavtal med notifiering för omförhandling/uppsägning
 • Visualiseringssida som visar trender i valfria grafer
 • Utskick av månadsrapport resultat/enhetsnivå och koncern i månadsrapporterna ingår inläsning och uppdatering av budget och prognos 2 gånger per år
 • Dagrapport för daglig kontroll på nyckeltal och mål

Qvanti GO

Beställnings-app för vissa av era leverantörer.

 • Inköpsportal för beställning hos de leverantörer som är påkopplade mot Qvanti GO

Tilläggsmoduler - beställs via Appstore/Google Play:

 • Inventering (600 kr/mån)
 • Menykalkylering (600 kr/mån)
 • Leveranskontroll (600 kr/mån)

Se här vilka leverantörer som du kan beställa av via Qvanti GO