Qvanti Analytics – Analys med månads­rapport för inköp och verksamhet

Se produkter & priser

Rapporter och statistik för att hålla koll på din verksamhet
 • Statistikuppföljning med avtalslojalitet
 • Inloggning till Qvanti BI-statistikuppföljning, 1 användarlicens
 • Månadsrapport med analys av inköp, anbudslojalitet, besparingspotential och global benchmark
 • Resultaträkning MTD/YTD
 • Resultatjämförelser tidigare år
 • Sammanställd leverantörsreskontra
 • Taktning mot bonusavtal
 • Tidsaxel över samtliga F&B-leverantörsavtal med notifiering för omförhandling/uppsägning
 • Visualiseringssida som visar trender i valfria grafer
 • Utskick av månadsrapport resultat/enhetsnivå och koncern i månadsrapporterna ingår inläsning och uppdatering av budget och prognos 2 gånger per år
 • Dagrapport för daglig kontroll på nyckeltal och mål