person

"Receptkalkylerna i freshX hjälper oss att följa upp avvikelser mot förkalkyl både på råvarupriser och på förbrukning. Det hjälper oss att hitta och korrigera förbättringsmöjligheter i realtid."

Andreas Wallenthin, F&B, Göteborgsfamiljen

person

"Då våra enheter använder freshX vid beställningar och Qvanti bidrar med insamling av inköpsdata så har jag idag god kontroll över våra dagliga inköp. Det skapar möjlighet för ESS-hotels att optimera inköpsaffären och bidra till en god prestation mot våra avtalsleverantörer."

Niklas Cramér, Head of F&B, ESS-hotel Group

person

"Inköpsfunktionen i freshX har bidragit till att möjliggöra vår snabba expansion genom att vi effektivt kan styra inköpen till rätt leverantör och rätt produkt."

Henrik Mattsson, VD, Brödernas

person

"Eftersom freshX hjälper mig att lägga in rätt artiklar och framför allt föder min inventering med rätt priser, så blir mitt inventeringsarbete mycket effektivare och mer korrekt än tidigare."

Peder Lindh, Inköpschef, Svenska Brasserier

person

"Att vi enkelt kan samla våra leverantörer och genom inköpslistorna styr inköp till våra avtalade artiklar, effektiviserar min vardag."

Emma Kolback, Krögare, Dubbel Dubbel