Verksamhets­analys och driftstöd

Se produkter & priser

Behöver ni en genomlysning av er verksamhet som tar hänsyn till alla faktorer och ger er en konkret åtgärdsplan?

Våra konsulter kommer själva från branschen och vet vart man ska leta.

Våra verktyg effektiviserar processen i tid och minimerar handpåläggning

 • RVK (råvarukostnader – mat och dryck)
 • Personalkostnader
 • Övriga kostnader (tvätt – kem – el)
 • Inköp – anbudslojalitet – reskontra
 • Logistik
 • IT-lösningar
 • Omsättning & försäljningsmix
 • Konkurrenter
 • Prissättning
 • Besöksstatistik
 • Besparingspotential

Allt summeras i en rapport som presenteras av Qvantis verksamhetsutvecklare

För vidareutveckling och långsiktig uppföljning erbjuder Qvanti ett analysverktyg för daglig och månadsvis uppföljning.
 • Resultaträkning MTD/YTD. Mot budget och prognos
 • Sammanställd Leverantörsreskontra
 • Visualiseringssida som visar trender i valfria grafer
 • Utskick av dagsrapport och månadsrapport resultat/enhetsnivå och koncern