Avtal- & Verksamhetsanalys


 • Har du rätt avtal?

 • Följer du era avtal?

 • Hur kan vi strukturera och effektivisera det dagliga arbetet utan att ta bort kreativitet och mångfald i verksamheten?

 • Hur ser nyckeltalen ut? Mot branschen eller mot liknande verksamheter?

 • Strukturerad verksamhetsplan och rutiner


upphandling &
inköp


Säkerställa kostnadsbilden med rätt:

 • Prisbild, kvalitet, leverans & produkt

 • Samarbetspartner (leverantör)
  Genom kontrollerad:

 • Analys & förhandling av avtal

 • Optimering av hantering, verksamhet och leverans

 • Styrning av sortiment och avtal

 • Implementering och utbildning

Artboard 4@2x.png

STATISTIK, uppföljning & implementering


För att verkställa och säkerställa avtal, implementering och besparing följer vi upp upphandling tillsammans med verksamheten genom analys ”tvättad data” med tydliga rapporter och åtgärdsplaner för verksamheten att genomföra. Alla avtal och priser följs upp och all besparing rapporteras månadsvis för att få maximal kontroll på utfallet.

Genom global marknadskontroll på priser, produkter och nyckeltal minimeras felplanering av menyer, verksamheter och framtida inköpsplanering.

bg.png

Merparten av inköpen till hotell och restaurang sker idag genom volymavtal på ett antal utvalda produkter (sk anbudsprislistor) i syfte att ge en låg och kontrollerbar kostnadsbild. När produkter köps in utanför dessa avtal blir prisbilden i de flesta fall betydligt högre.

Historiskt har vi sett stor potential för att spara betydande belopp genom att noggrant analysera samtliga inköp och beteendet runt dessa. De flesta verksamheter använder sig av ett stort antal leverantörer, vilket gör att det är svårt att överblicka helheten. Ju fler leverantörer som används desto viktigare blir det att få en överskådlig och greppbar helhet för samtliga inblandade.

Genom Qvanti samlas alla leverantörer i ett systemverktyg tillsammans med ingångna avtal och inköpsförutsättningar, utlovade volymer samt bonusar.

Därefter analyseras inköpen för att se vad som köps i och utanför avtal. I processen tar Qvanti då hänsyn till kvalitetskrav, leveranssäkerhet samt att det är rätt produkter som inhandlas. Därefter skapas åtgärdsplaner som redovisar artiklar som bör undvikas, felaktiga inköp, artiklar som bör bytas mot lämpligare alternativ och vilken besparingspotential som finns. Efter åtgärder sker löpande mätning, rapportering och uppföljning. Detta leder fram till en löpande rapport som visar exakt hur mycket Ni sparat. För maximal effekt följer Qvanti upp åtgärdsplanen mot den interna organisationen eller genomför listan i samråd med er.

Jonas Lindqvist
lindqvist@qvanti.se
+46 709 461 784

Andreas Moene
moene@qvanti.se
+46 725 268 282

Christian Kirchner
kirchner@qvanti.se
+46 703 911 060

Besöksadress Göteborg: Burggrevegatan 15       Besöksadress Stockholm: Stora Nygatan 44