Teknisk information

Information om freshX-plattformen

Mindre manuellt arbete, mindre felbeställningar och enklare hantering av reklamationer. Era order kommer in strukturerat med komplett och konsekvent information. Beroende på den integration ni väljer kan det till och med skapas order direkt i ert ordersystem med automatik.

Eventuella reklamationer kommer in strukturerade och kopplade till följesedel (med text och fotografier som visar orsak till reklamation) vilket förenklar er hantering av reklamationer.

Om ni väljer ”Fullintegration” så kommer ni dessutom automatiskt få in kundernas order rakt in i ert ordersystem utan behov av att säljare knappar in order från till exempel e-post. Detta gör att säljarna kan fokusera på kontakter med era kunder och slipper sitta och klippa och klistra mellan e-post och ert ordersystem, vilket också minskar risken för felinmatningar.Varför vill er kund jobba med Qvantis freshX-plattform?

När era kunder använder Qvantis freshX-plattform så får de minskat manuellt arbete och mindre risk för felbeställningar.

Då inköpen görs via plattformen så får ni som leverantör in strukturerade elektroniska order (hela vägen in i ert ordersystem beroende på vilken integration ni väljer). Kunden får också betydligt enklare inventering.

De kan dessutom enklare jobba med leveransmottagning vilket gör att eventuella reklamationer kommer bli enklare för kunden och för er som leverantör att hantera.mina leverantörer
Styrkor och fördelar

 • Mobilt inköpssystem
 • Högre anbud och avtalslojalitet
 • Högre volym (i snitt 15-25% ökad försäljning, beroende på avtal)
 • Reklamationsfunktion i systemet för mera strukturerad hantering
 • 24/7 beställningar
 • Synlighet (större marknad)
 • Minimerar manuell orderläggningMöjligheter

 • Ökad kundlojalitet
 • Högre omsättning som leverantör
 • Minska antalet transporter och öka beläggningsgraden på bilarna
 • Säljpersonal kan fokusera på proaktiva säljkontakter och mindre fokus på administration


De två typerna av integration


Fullintegration

Ert befintliga system för ERP/Sales kommunicerar elektronisk med plattformen (tar emot elektroniska order samt skickar kundinfo, prislistor, ordersvar och följesedlar) och ni behöver inte göra något för att få in order i ert system.Fördelar

 • Artiklar och priser uppdateras automatiskt från ert säljsystem
 • Order går in i ert säljsystem utan behov av manuella steg
 • Leverantören marknadsförs inom freshX portal

Nackdelar

 • Kräver ofta tekniskt integrationsprojekt

Kostnader

 • Leverantören står för sina egna kostnader relaterat till integrationen
 • Qvanti påför inte leverantören kostnader i samband med transaktioner genom freshX, utan belastar endast leverantören med de direkta kostnader som uppstår kopplade till integration, implementering och uppstart enligt gällande prislista (eller offert).


WebERP

Ett litet säljsystem där ni hanterar inkommande order, kunder, artiklar och priser. Prislistor kan endera hanteras i freshX web-verktyg eller via Excel-filer.

OBS! Ni behöver kopiera/knappa in varje order i ert vanliga system om Ni även vill ha dem där.


Fördelar

 • Artiklar och priser kan underhållas i freshX web-verktyg eller via Excel
 • Kräver inget bakomliggande säljsystem
 • Leverantören marknadsförs inom freshX portal

Nackdelar

 • Order måste hanteras i web-verktyget för att få finnas med i freshX plattform vilket leder till visst dubbelarbete. Order går inte in i ert säljsystem och måste således hanteras på två ställen.

Kostnader

 • Hands-on-hjälp i verktyget eller med uppstädning av Excel-information faktureras per timme

Priser leverantörsintegration mot FreshX


EDIFACT 6 500 SEK
FXXML 3 500 SEK
GS1-xml 3 500 SEK
EHF 3 500 SEK
Fortnox 2 500 SEK
 
WebErp
Native 3 000 SEK
Relational 3 000 SEK
Simple 3 000 SEK
 
Visma Business (via WH Group)  3 500 SEK
Visma Business Offert
Pyramid Offert
MS Dynamics Offert
Navision Offert
SAP Offert
Övriga Offert

Vad är nästa steg?

Fundera igenom vilken typ av integration ni önskar och gör en intresseanmälan!