Integrity policy

Vad vi får göra med data vi får av dig.

Gäller från och med 25 maj 2018.
Justerad 28 november 2019.

Denna Integritetspolicy hjälper dig att fatta välgrundade beslut angående din relation med oss, så vänligen läs den noga.

1. Inledning

Det här är vår Integritetspolicy. För att sammanfatta så har vi denna policy för att:

 • Beskriva hur vi använder information som du delar med oss för att vi ska kunna bygga en fantastisk produkt och för att kunna ge dig en fantastisk upplevelse med den;
 • Säkerställa att du förstår vilken information vi samlar in med din tillåtelse och vad vi gör – respektive inte gör – med den;
 • Hålla oss ansvariga för att skydda dina rättigheter och din integritet under policyn.
 • All information som vi samlar in har en koppling till tillhandahållandet av Qvanti-tjänsten och  FreshX-plattformen och dess funktioner.
 • Det finns två kategorier av information som vi samlar in: 1) information som vi måste ha för att du ska kunna använda av Qvanti-tjänsten och FreshX-plattformen, och 2) information som vi kan använda för att tillhandahålla ytterligare funktioner och ge en förbättrad upplevelse.

Den första kategorin omfattar:

 • Registreringsinformation, såsom ditt namn, email och mobiltelefonnummer; information som du anger när du registrerar dig hos Qvanti-tjänsten och/eller FreshX-plattformen.
 • Bred, icke-specifik plats, som vi härleder från din IP-adress. Viss information i Qvanti-tjänsten och FreshX-plattformen är platsspecifika, så vi behöver veta vilket land du befinner dig i. Det gör det också möjligt för oss att lämna förslag som grundar sig på din ungefärliga plats.
 • Teknisk- och sensorinformation som är nödvändig för att kunna tillhandahålla Qvanti-tjänsten och FreshX-plattformen. Detta omfattar den typ av webbläsare och enhet som du använder, data från pekskärmen och information från enhetens accelerometer och gyroskopsensorer. Detta möjliggör för oss att ge dig en optimal upplevelse av vår tjänst.

Den andra kategorin innehåller information som gör det möjligt för oss att erbjuda dig ytterligare funktioner.
Din mikrofon: Vi kommer aldrig att få tillgång till eller använda din mikrofon om du inte ger oss din uttryckliga tillåtelse. Detta kan göra det möjligt för dig att styra Qvanti-tjänsten och freshX-plattformen med din röst, och du kommer alltid ha möjligheten att inaktivera åtkomsten till mikrofonen (finns ej tillgängligt ännu).

Skillnaden mellan dessa två kategorier är viktig. Information i den första kategorin är information som du måste tillhandahålla för att kunna använda Qvanti-tjänsten och freshX-plattformen. När du accepterar vår Integritetspolicy ger du oss rätt att samla in den här informationen och att använda den för de syften som beskrivs. Informationen i den andra kategorin är information som vi bara kommer att samla in om du ger oss din uttryckliga tillåtelse att göra så i framtiden. För denna andra kategori av information kommer vi att be om din tillåtelse innan vi bereder oss tillgång till den för första gången, vi kommer att beskriva hur vi kommer att använda den om du ger oss din tillåtelse, vi kommer bara att använda informationen för det syfte vi har beskrivit, och du kommer alltid ha möjlighet att ändra dig och återkalla ditt tillstånd. Att du godkänner vår Integritetspolicy betyder inte att du har gett oss tillåtelse att få tillgång till eller använda information i den andra kategorin; vi vill bara förklara för dig att vi en dag kanske kommer att be om sådan tillåtelse.

Vi hoppas att det här hjälper dig att förstå våra integritetsåtaganden gentemot dig. Om du någonsin har några frågor eller funderingar, vänligen meddela oss på info@qvanti.se.

Genom hela denna Integritetspolicy hänvisar vi till Qvanti-tjänsten och/eller freshX-plattformen eller bara Tjänsten. Dessa termer definieras i våra användningsvillkor ("användningsvillkor").

2. Viktiga delar som du samtycker till

Genom att använda eller interagera med Tjänsten, samtycker du till:

 • användning av cookies och annan teknik
 • överföring av din information utanför det land där du bor
 • insamling, användning, och behandling av din information

Om du inte accepterar villkoren i denna Integritetspolicy, ber vi dig vänligen att inte använda Tjänsten.

3. Den information vi samlar in

Vi kan komma att samla in och lagra följande information:

3.1 Registreringsuppgifter

När du registrerar dig för Tjänsten kan vi komma att be dig om information såsom ditt användarnamn, lösenord, telefonnummer (mobilnummer), e-postadress.

3.2 Användning, loggning av data & cookies

När du använder eller interagerar med Tjänsten kan vi använda olika tekniker som samlar information om hur Tjänsten nås och används. Denna information kan inkludera:

 • information om dina interaktioner med Tjänsten, exempelvis interaktioner med dina och andra Qvanti/FreshX användare
 • uppgifter om de sökningar du gör och datum och tidpunkter för dina förfrågningar,
 • det användargenererade innehåll som du lägger upp i Tjänsten, inklusive meddelanden som du skickar och/eller tar emot via Tjänsten,
 • teknisk data, vilket kan innefatta URL-information, cookie-data, din IP-adress, de typer av enheter du använder för att få tillgång till eller ansluta till FreshX-tjänsten, unika enhets-ID, enhetsattribut, typ av nätverksanslutning (t.ex. WiFi, 3G, LTE) och leverantör, nätverks- och enhetsprestanda, typ av webbläsare, språk, information som möjliggör hantering av digitala rättigheter, operativsystem och Qvanti-applikationen/FreshX-applikationens version.
 • rörelsegenererad eller orienteringsgenererad mobil sensordata (t.ex. accelerometer eller gyroskop).

Vi kan komma att använda cookies och annan teknik för att samla in denna information, du kan läsa mer om sådan användning i avsnittet i denna Integritetspolicy.

3.3 Din mobila enhet

Vi kan komma att tillhandahålla funktioner som är beroende av användning av ytterligare information på din mobila enhet eller som kräver tillgång till vissa tjänster på din mobila enhet som kommer att förbättra din upplevelse av Qvanti-tjänsten och freshX-plattformen men som inte är nödvändiga för att använda Tjänsten. (Med andra ord, information som faller inom den andra kategorin som beskrivs i Inledningen till den här Integritetspolicyn.). Att du ger oss sådan tillåtelse betyder inte att ger oss obegränsad tillgång till den här informationen eller att vi kommer att få tillgång till specifik information utan din tillåtelse. Tvärtom, för varje typ av information som anges i detta avsnitt kommer vi att be om din tillåtelse innan vi tar del av sådan information eller sådana funktioner i din mobila enhet. Om du ger din tillåtelse kommer vi att samla in sådan information för de särskilda ändamål som vi anger när vi ber om din tillåtelse. Du behöver inte ge oss en sådan tillåtelse för att kunna använda Qvanti-tjänsten och freshX-plattformen och att du accepterar den här Integritetspolicyn betyder inte att du har gett oss tillåtelse att få tillgång till den här informationen.

Mer specifikt gäller:

Röst: Vi kommer inte att få tillgång till din mikrofon utan att först få din uttryckliga tillåtelse. Du kommer alltid ha möjlighet att stänga av tillgången till mikrofonen.

4. Hur vi använder den information vi samlar in

I enlighet med de tillstånd du har gett oss för att samla in information, kan vi komma att använda den information vi samlar in, inklusive dina personuppgifter:

 • för att tillhandahålla, personanpassa och förbättra din upplevelse av Tjänsten
 • för att säkerställa Tjänstens tekniska funktionalitet,
 • för att kommunicera med dig för ändamål relaterade till Tjänsten, inklusive via e-post, notifikationer, SMS eller andra meddelanden, som du går med på att ta emot,
 • för att använda ditt mobilnummer för att skicka SMS med information om hur Tjänsten fungera,
 • för att genomdriva denna Integritetspolicy, användningsvillkor, samtliga andra villkor som du har accepterat, bland annat för att skydda rättigheter och egendom eller säkerställa säkerhet för Qvanti-tjänsten och FreshX-plattformen, dess användare eller någon annan person, eller upphovsrättsskyddat innehåll i Tjänsten,

så som i övrigt anges i denna Integritetspolicy.

5. Ändringar av Integritetspolicyn

Ibland kan vi komma att göra ändringar i Avtalen. När vi gör väsentliga ändringar i Avtalen kommer vi att skicka dig ett tydligt meddelande utifrån vad som är lämpligt med hänsyn till omständigheterna, t.ex. genom att visa ett tydligt meddelande i Tjänsten eller genom att skicka e-post till dig. I vissa fall kommer vi att meddela dig i förväg, och din fortsatta användning av Tjänsten efter att ändringarna har gjorts kommer att utgöra ditt godkännande av ändringarna. Därför ber vi dig vänligen se till att du läser alla sådana meddelanden noggrant. Om du inte vill fortsätta att använda Tjänsten i enlighet med den nya versionen av Avtalen, kan du säga upp Avtalen genom att kontakta oss på info@qvanti.se.